Veřejné výběrové řízení na internetové stránky obce

Dne 17. 8. 2011 bylo na základě rozhodnutí zastupitelstva obce vyhlášeno veřejné výběrové řízení na tvorbu nové internetové presentace obce Teplice nad bečvou.
Ve dnech 17. 8. 2011 - v naší obci probíhalo veřejné výběrové řízení - Internetová presentace obce ("Obecní webové stránky")

Průběh i hodnocení Veřejného výběrového řízení je možno vysledovat z následujících dokumentů:

Kompletní zpráva o průběhu a výsledcích VVŘ ke stažení.

Tabulka s podrobným hodnocením nabídek.

Zveřejněno 26.09.2011 v 22:41 hodin