Dotazníky pro podnikatele a neziskové a příspěvkové organizace - MAS LAŠSKO

MAS (místní akční skupina) Lašsko vznikla v roce 2006, do roku 2012 se však z kapacitních a finančních důvodů věnovala pouze drobnějším projektům a aktivitám. Hlavní činností je v současné době příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, díky níž bude mít náš region možnost čerpat finanční prostředky z EU v novém programovacím období 2014-2020.
V rámci strategie jsme stanovili vizi, kam bychom chtěli směřovat a tuto vizi můžeme naplnit díky daným cílům. Tyto cíle jsou zatím velmi obecné.
K přípravě strategie však potřebujeme i Váš zájem o dění v regionu, tak abychom dokázali správně zhodnotit potřeby našeho regionu a správně zacílili na operační programy, které nám mohou přinést finanční pomoc při zkvalitňování života v této oblasti.
Proto neváhejte a vyplňte dotazník, řekněte nám své nápady, záměry a vize do budoucna!
MAS Lašsko
DALŠÍ INFORMACE: Kancelář vedení města
Zveřejněno 03.12.2014 v 19:09 hodin