Svoz odpadů v roce 2024

Sdělujeme občanům, že svoz TKO /tuhý komunál. odpad/ a svoz ostatních pytlových odpadů /plasty, papír, nápojový karton - tetrapak v roce 2024 je uveden na dvou letácích /dokument PDF/, které jsou uloženy na úřední desce v Ostatních dokumentech.

Dále sdělujeme provozní dobu /viz foto/ sběrného místa obce Časy.
DALŠÍ INFORMACE: Časy
Zveřejněno 08.01.2024 v 17:43 hodin