Letošní setkání Kraje Pernštejnů proběhlo v Sezemicích

Jednodenní seminář s názvem Regionální značení se uskutečnil dne 22. května v sále sezemického domu.
Seminář byl zaměřen na výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti čerpání dotací z Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) a Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023- 2027 (SP SZP). Exkurze se zúčastnili certifikovaní výrobci regionálních produktů, koordinátoři značky a další zájemci o tuto oblast.
Po krátkém úvodním slovu Jozefa Petrence, starosty obce Dříteč a Michaely Kaplavkové, koordinátorky regionální značky Kraj Pernštejnů, byli účastnici vtaženi do světa marketingu, a to v rámci vzdělávacího semináře na téma „Podpora marketingu a propagace místních produktů a producentů, branding, budování značky a vizuální identity.“ Lektor Tomáš Heller z Naše Company s.r.o. si pro ně připravil také krátký úkol s aktivním zapojením, který přítomným poodhalil charakteristiky vlastní značky a firmy.
Někteří držitelé regionální značky „KRAJ PERNŠTEJNŮ“ v rámci programu představili svoji činnost a své úspěšné projekty – příklady dobré praxe v oblasti čerpání dotací PRV pro možnosti SP SZP. Zmínili také své zkušenosti s činností jednotlivých místních akčních skupin i čerpáním dotačních prostředků. Mezi prezentujícími byli zemědělec Jakub Samuhel, který pěstuje zelí, brambory a zeleninu v obci Platěnsko, Jindřich Hemer za Zemědělskou společnost Ostřetín, která se zaměřuje zejména na chov holštýnského skotu a provozuje v obci mlékomat nebo Iva Junková z bylinkového statku Junek z obce Křičeň na Bohdanečsku. Po obědě pozdravila zúčastněné také Kateřina Čadilová, předsedkyně celostátní Asociace regionálních značek, která mj. poreferovala o dopolední návštěvě prezidenta Pavla v Pardubickém kraji a poděkovala regionální značce Kraj Pernštejnů za poskytnutí daru pro tento účel. (Prezidentskému páru byla darována Višňovka z Ovocného lihovaru Sudlička a vyšívané perníčky od Petry Hamplové se značkou Cyara.) V představení svých projektů pak pokračovali ředický chovatel vepřů Martin Štěpánek ze stejnojmenného hospodářství, dále Kristina Kratochvílová z Ovocného lihovaru Sudlička a Jiří Mrštík za Truhlářství Mrštík s.r.o. Závěrem potom vystoupila Miroslava Stárková, která prezentovala aktivity Celostátní sítě pro venkov.
Díky semináři a přestaveným příkladům dobré praxe mohli účastníci získat inspiraci pro využití možností získání finanční podpory z evropských zdrojů prostřednictvím Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027 (SP SZP). Celá akce se nesla v přátelském duchu a uvolněné atmosféře. V rámci diskuze zazněly nabídky spolupráce i možnosti prezentace regionálních výrobků na různých lokálních akcích v regionu. Na závěr dovolte ještě vyslovit poděkování všem zúčastněným. Za finanční podporu akce pak patří velký dík Celostátní síti pro venkov.
SETKÁNÍ
DALŠÍ INFORMACE: MAS Region Kunětické hory
Zveřejněno 23.05.2024 v 11:47 hodin