Farní kostel sv. Martina [ Kostel nebo katedrála ]

Nejstarší architektonickou památkou ve městě je farní kostel sv. Martina.

Byl založen ve 13. století, dostavěn ve druhé polovině 15. století a později barokně upraven.

V 18. století se na vystavění nové kruchty, jižní sakristie a panské oratoře podílel místní zednický mistr Jakub Lysý.

Zajímavým prvkem je gotický náhrobek Jana z Hodic, renesanční náhrobek Kryštofa Vencelíka a pozdně gotická kamenná kazatelna.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.trest.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 19.08.2004 v 09:00 hodin