Chrám sv. Kateřiny Sienské [ Kostel nebo katedrála ]

Filiální chrám sv. Kateřiny byl v městečku založen v 16. století, v době, kdy Třešť patřila Vencelíkům, jako luteránský kostel.

V 18. století bylo přestavěno kněžiště, vnitřní zařízení v 19. století vyhořelo a následně bylo obnoveno (1842).

Na vnější zdi chrámu jsou dva pozdně renesanční náhrobky J. V. Vencelíka z Vrchovišť z roku 1606 a neznámého rytíře s erbem polovičního lva.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.trest.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 19.08.2004 v 09:01 hodin