Historie obce Kramolín

Historie lidského osídlení v lokalitě obce se počíná již před mnoha tisíci lety. V těsné blízkosti dnešní obce existovalo lidské sídliště již v mladší době kamenné - neolitu. Hradiště se rozkládalo na ostrohu v meandru řeky Jihlavy jižně od obce. V 70. letech 20. století bylo zatopeno vodami Dalešické přehrady.

Kromě nejstarších nálezů z doby kamenné (fragmenty keramiky,plastika, kamenné a kostěné nástroje, které patří do období moravské malované keramiky) zde byly i bohaté nálezy z doby bronzové i železné.V době železné bylo hradisko opevněno a toto opevnění bylo přebudováno v době slovanské. Právě slovanské období je doloženo velkým bohatstvím archeologických nálezů jak na Hradisku, tak na dalších místech východně od obce. Kramolín se tím řadí mezi nejdéle osídlené lokality na Moravě. Ve středověku vždy obec patřila k Mohelenskému statku. První písemná zmínka o Kramolíně pochází z roku 1368, kdy se Mohelenský statek dostal do majetku Jindřicha z Vartenberka. V období napoleonských válek se válečné události nevyhnuly ani Kramolínu. Francouzští vojáci pobývaly v Kramolíně dvakrát (1805 a 1809) a z této doby zřejmě pochází pojmenování Francouzský žleb poblíž obce, kde při bojovém střetnutí bylo mnoho Francouzů pobito.

V roce 1909 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů, který existuje do současnosti.

Válečné události 2. světové války se obci vyhnuly, až na událost, kdy v noci z 3 na 4. Května 1944 byla u obce vysazena paradesantní skupina Spelter, která se později stala součástí odbojové skupiny Lenka - jih.

Až do roku 1919 měla obec společnou správu s obcí Kladeruby, poté existovala jako samostatná obec až do roku 1980, kdy byla sloučena s Mohelnem. Od roku 1990 je opět samostatná.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 23.08.2004 v 09:56 hodin