Dům ul. Pokorného č. 2 [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Přímo u vstupu do židovského areálu stojí významná architektonická památka - dům s renesančním jádrem. Jeho průčelí zdobí nízké podloubí nesené třemi kamennými sloupy.
Za hraběte Jana Josefa z Valdštejna (kolem roku 1727) byl pořízen plán separačních zdí, které měly oddělit židovské obyvatelstvo Podklášteří od křesťanského.
Plán předpokládal zaslepení oken tohoto domu (z náboženských důvodů) obrácených k mostu a cestě.
V nedávné době byl dům restaurován pro potřebu cestovní kanceláře Voma. Brána, která zde dříve stávala, padla za oběť požáru v roce 1873.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.trebic.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 24.08.2004 v 10:43 hodin