Náměstí [ Stavební památka ]

Prostorné, obdélníkové náměstí - rynk, bývalo vždy centrem města. Během dvou století prodělalo mnoho proměn. Od nejstarších dob stávala do roku 1814 v jeho středu, mezi dvěma mohutnými lipami, kaple sv. Prokopa a pod ní dřevěná kašna.

V roce 1844 byl postaven na západní straně tzv. "Panský dům", jednopatrová roubená budova. V domě se uskutečňovaly kulturní a společenské akce - divadlo, plesy, svatby, volby představenstva. Dne 18. října 1865 se v Panském domě hrálo první ochotnické divadlo - Klicperův Divotvorný klobouk. Po požáru severní strany náměstí v roce 1843 dřevěná kašna shořela a místo ní byla postavena kamenná.

Do roku 1905 se konaly na náměstí dobytčí trhy. Vpravo od sochy Václava v jednopatrové budově byla v roce 1922 otevřena měšťanská škola ve které se učilo do roku 1951.

Náměstí bylo vícekrát dlážděno, hlavní cesta přes ně vedla kdysi šikmo ke kostelu. Domy byly přestavovány /důvodem byly několikeré požáry - největší v roce 1843 a 1871-vyhořela celá východní strana náměstí /. K dalším přestavbám došlo po druhé světové válce. Demolice tří domů na severní straně (1974-76), Hanychova statku (1973) a jejich nahrazení novými obchodními stavbami, a také Panského domu (1983), po němž je dosud proluka, vzhledu náměstí moc neprospělo.

Náměstí dostalo nové pojmenování - náměstí Národního povstání. Název je používán dodnes. Nový moderní ráz získalo v letech 1968-1972. Dávný obchodní a pouťový ruch rynku se přeměnil na tišší část města. Byla provedena několik let zamýšlená velká úprava a obvodová komunikace s chodníky a záhonky.

Na náměstí jsou zachovány tři historické objekty: památník padlých, postavený roku 1934, kamenná kašna /1843/ a socha sv. Václava /1868/. Památkově chráněný je dům čp. 23 z roku 1891 (dnes zelenina). Z mohutných kaštanů vysázených v roce povýšení obce Svratky na město je zachován již jen jeden - u kašny.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.svratka.cz

Typ záznamu: Stavební památka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 26.08.2004 v 09:03 hodin