Dům dětí a mládeže Slavičín [ Dům dětí a mládeže ]

Dům dětí a mládeže Slavičín
Ředitelka DDM Slavičín: PaedDr. Zdenka Odehnalová

Příspěvková organizace, právní subjekt, zřizovatel: Město Slavičín


Dům dětí a mládeže Slavičín je školským zařízením, které se věnuje volnočasovým aktivitám v našem městě.

Svoji činnost směřuje k více cílovým, věkovým skupinám (děti předškolního věku, děti školního věku, mládež, dospělí). Těžiště nabídky patří dětem školního věku.
Zařízení si každoročně pomáhá v rámci zvýšení finančních příspěvků rozpočtu zpracováváním projektů.

Zařízení nabízí činnost ve dvou hlavních oblastech, a to:

a) činnost pravidelná (zájmové kroužky dle nabídky na příslušný školní rok; každý školní rok je nabídnuto dětem školního věku cca 45 zájmových kroužků)

b) nepravidelná činnost (akce plánované na kalendářní měsíce příslušného školního roku, a to akce nejen v pracovních dnech, ale i víkendech, krátkodobých a hlavních, letních prázdninách).

KONTAKTNÍ ADRESA:

Dům dětí a mládeže Slavičín
PaedDr. Zdenka Odehnalová
Osvobození 296
763 21 Slavičín
Česko (CZ)
tel: (+420) 577 341 921
(+420) 604 155 312

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mesto-slavicin.cz

AKTUALIZACE: Marie Rumplíková (Informační centrum Slavičín) org. 56, 21.05.2007 v 12:59 hodin