Co přinesl 12. ročník Běhu Terryho Foxe ve Slavičíně?

Laškovné počasí, které předvedlo průběžně, co dokáže.
S obavami vzhlíželi pořadatelé k obloze a těžko nacházeli jasnou odpověď. Sluníčko se střídalo s mraky a dusno dávalo tušit, že se bouřka dříve či později dostaví.
Měli jsme ale velké štěstí, protože se nám zcela určitě to nejpodstatnější, tj. běh a velkou část doprovodného programu, podařilo zvládnout. První těžké kapky dopadly na zem, a tak si koník Luďka Maděrky dětí neužil, stejně jako ony jeho. S přibývajícím deštěm mizeli z areálu Sokolovny Slavičín postupně malí i velcí - i koník. Počasí si prosadilo své a až po poměrně dlouhé době dovolilo sluníčku, aby se na lidi opět usmálo. Bez účasti v doprovodném programu opustili areál Sokolovny i kynologové se cvičenými vlčáky. Na podmáčeném terénu by s pejsky nemohli vystoupit a navíc - už ani nebylo před kým vystoupit, protože se případní obdivovatelé a zájemci rychle před deštěm rozutekli do svých domovů.
A čísla? 107 účastníků; vybráno bylo celkem 3 567 Kč. Toto číslo označuje pomoc slavičínských občanů, kteří chtěli přijít "běh" podpořit - a přišli.
Tato finanční částka byla odeslána 13. 6. 2007 na účet Běhu Terryho Foxe do Prahy. Poděkování patří zcela určitě všem: těm, kteří běh připravovali (DDM Slavičín a Klub českých turistů ve Slavičíně) stejně jako těm, kteří na něj přišli.

Poděkování patří i sponzorům letošního ročníku běhu, jimiž jsou:
Město Slavičín, firma TVD Slavičín, pan Šuráň, majitel Nábytku ve Slavičíně - Hrádku, AG Staving Slavičín - Hrádek,VZP - pobočka Slavičín, Ing. Hubík - Znalecký ústav Slavičín, firma Slavi Slavičín, Komerční banka Slavičín, Česká spořitelna Zlín, paní Málková - majitelka cukrárny, Prometal Slavičín, Kowag Slavičín, Elektro Koudela Slavičín, Vodo-topo Pešek, Potraviny Vlárka, Potraviny Mona, Potraviny Elva.

Děkujeme všem externím i dobrovolným pracovníkům našeho zařízení i všem našim příznivcům za pomoc a podporu ve školním roce 2006 - 2007.

Dětem přejeme nádherné prázdniny s těmi nejúžasnějšími zážitky a dospělým příjemné prožití letošní dovolené.

Zdenka Odehnalová, ředitelka DDM Slavičín

Zveřejněno 27.06.2007 v 10:14 hodin