Sousoší svaté Trojice [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Na výšině západně od obce (při staré cestě na Bečov) se nacházejí pozůstatky 3,2 m vysokého pískovcového sousoší do jehož podstavce byl vytesán německý nápis: "Gewidmet zu Ehre / der allerheililigsten / Dreyfaltigkeit / von Michael / und Barbara / Hartl aus / Schönthal Nro. 59 / im Jahre 1839” čili "K poctě nejsvatější Trojice vyzdvihli v roce 1839 Michael a Barbara Hartlovi z Krásného Údolí čp. 59.”

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 05.10.2004 v 12:55 hodin