Sousoší sv. Anny s Pannou Marií [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Tovačov, sousoší sv. Anny s P. Marií - detail
Sousoší po pravé straně vchodu do kostela sv. Jiří je barokní práce ze 3.čtvrtiny 18.stol.

Zapsáno v seznamu nemovitých kulturních památek okresu Přerov pod č. 584
Lokace: k.ú. Tovačov, Soubor dvou soch - sousoší sv. Anna s P. Marií a socha sv. Šebestiána na hřbitově u kostela sv. Jiří,
parc. č. 107 st.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.tovacov.cz

AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 27.11.2002 v 13:48 hodin