Měšťanský dům čp. 13 [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Tovačov, náměstí, měšťanský dům čp. 13
Kulturní památka č. 2814
Parc. č. 400 st.
Jednopatrový, řadový renesanční dům ze 16. století s dochovanými klenbami a dispozicí, upravený začátkem 20. stol.

Zapsáno v seznamu nemovitých kulturních památek okresu Přerov pod č. 2814

KONTAKTNÍ ADRESA:

Měšťanský dům čp. 13
Náměstí 13
751 01 Tovačov
Česko (CZ)
Tovačov, náměstí, měšťanský dům čp. 13

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.tovacov.cz

AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 07.01.2004 v 16:31 hodin