Měšťanský dům čp. 17 [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Tovačov, náměstí, měšťanský dům čp. 17
Kulturní památka č. 2815
Parc. č. 405 st.
Jednopatrový, řadový dům, v jádru renesanční s dochovanými klenbami a dispozicí, upravený začátkem 20. stol.

Zapsáno v seznamu nemovitých kulturních památek okresu Přerov pod č. 2815

KONTAKTNÍ ADRESA:

Měšťanský dům
Náměstí 17
751 01 Tovačov
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.tovacov.cz

AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 07.01.2004 v 16:36 hodin