Maleníček, dětský folklorní soubor [ Folklorní soubor či skupina FoS ČR ]

Maleníček, dětský folklorní soubor
Lidové zvyky Lipenského Záhoří, Haná.

Zřizovatel: SVČ
Komenského sady 1334, Lipník nad Bečvou 751 31
Telefon: (+420)581771594, -mail: svc@mesto-lipnik.cz
Umělecká vedoucí:
Květoslava Kohoutková
vedoucí souboru:
Zuzana Stejskalíková, e-mail: zstejskalikova@svc.lipnet.cz, tel. 775 084 539

O souboru:
MALENÍČEK, dětský folklorní soubor z LIPNÍKU nad Bečvou

Dětský folklorní soubor MALENÍČEK, jehož zřizovatelem je Středisko volného času v Lipníku, vznikl před třiatřiceti léty pod vedením Květoslavy KOHOUTKOVÉ, která tento soubor založila. V průběhu času se v souboru postupně vystřídala řada členů, jak dětských, tak i dospělých. V některých letech měl soubor až čtyři generace. Navázal na rozpadnuvší se národopisný soubor ve Veselíčku vedený paní Oldřiškou Čočkovou v polovině minulého století. Velmi dobře spolupracoval se spisovatelkou Helenou LISICKOU, která se stala nejen velmi dobrou kamarádkou ale především i rádkyní.
V minulosti soubor spolupracoval s hudeckou muzikou primáše Bořivoje NOVOTNÉHO, později s muzikou Vildy SAKTORA a také s DĚŠTSKOU CIMBÁLOVOU MUZIKOU ze ZUŠ A. Dvořáka v Lipníku pod vedením paní Věry NOSÁLOVÉ. Rovněž velkým hudebním přínosem pro soubor byl od prvopočátku pan Ivan NOVÁK, který děti doprovázel na housličky a byl mnohdy spolutvůrcem různých, velmi pěkných pořadů. V současné době soubor využívá ke svému vystoupení nahrávek, které v minulosti pořídil a hlavně klavírního doprovodu paní Markéty MATUŠKOVÉ, která je rovněž spolutvůrcem všech současných uváděných pořadů. V pořadech, šitých dětem na míru, se objevují lidové říkanky, písničky, tanečky, zvyky a dětské hry ze Záhoří, které by jinak postupně upadly v zapomnění. Odráží se v nich běžný život s jeho každodenní činnosti.
Děti v souboru reprezentují své město a Olomoucký kraj na různých festivalech, přehlídkách a soutěžích, ale také na příležitostných vystoupeních v samotném Lipníku a jeho okolí. Maleníček za svého působení získal mnohá ocenění a právem se řadí k nejlepším souborům v České republice. V lednu letošního roku se část souboru prezentovala na Mezinárodním festivalu „ ZIMNÍ POHÁDKA“ v divadle Hybernia v Praze. Děti i dospělí obstáli se ctí ve velké konkurenci profesionálních souborů z celého světa a získali si tak obdiv nejen přihlížejících diváků ale hlavně i samotné poroty.
Současný Maleníček sdružuje dvacet tři děti ve věku od čtyř do čtrnácti let. Podle charakteristiky pořadu ho doplňují dva dospělí – paní Jana TEMPÍROVÁ a Zdenek KLUMPNER.
Vedoucími souboru jsou paní Markéta MATUŠKOVÁ a Květoslava KOHOUTKOVÁ


CHARAKTERISTIKA:
Soubor ve svých pořadech zpracovává oblast LIPENSKÉHO ZÁHOŘÍ, které se rozkládá mezi Hostýnskými a Oderskými vrchy, lemovaná řekou Bečvou uprostřed MORAVSDKÉ BRÁNY, která je široká 10 km a dlouhá asi 75km. Lipenské Záhoří je region velmi hornatý, obklopený listnatými a jehličnatými stromy, doplněný několika většími městy a malými vesničkami rozsetými v hornaté oblasti. Tato oblast se rozkládá na rozhraní Hané a Valašska. Lidé v tomto kraji jsou prostí a velmi srdeční pracovití. I život v této oblasti se po staletí vyvíjel a s ním se postupně rozvíjela i kultura.
K. Kohoutková


O Maleníčku:
stránky FoS ČR
stránky Města Lipník n.B.: www.mesto-lipnik.cz
Středisko volného času: http://svc.hyperlinx.cz
nezávislé TV zpravodajství: www.lipniknadbecvou.eu

KONTAKTNÍ ADRESA:

FS Maleníček
Květa Kohoutková
SVČ, Komenského sady 1334
751 31 Lipník nad Bečvou
Česko (CZ)
tel: (+420) 733 546 754
Maleníček, dětský folklorní soubor
2014

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Luděk Šorm (FOLKLOR.CZ) org. 24, 28.03.2016 v 23:26 hodin