Pokoj lidem dobré vůle

Už po osmé se v sobotu 25. prosince 2010 zaplnilo lipenské náměstí lidmi všech věkových kategorií, aby v tomto prvním vánočním svátku přivítalo na svět zrození Jezulátka.
Celý pořad na jevišti zahájili trubači Vojenských lesů a statků koledami a pan farář Mgr. Martin Mališka četbou radostné zprávy evangelia o narození Spasitele v Betlémě.
Jako z Ladových obrázků se na jevišti střídaly postavičky pastýřů, andělů, Josefa a Marie s Ježíškem, nechyběla ani chasa. Děti v dobových kostýmech ze souboru Maleníček ze SVČ zde předvedly malou pastýřskou hru, která u mnohých přítomných vyvolala slzičky dojetí.
Vánoční atmosféra, s mírným popraškem sněhu, dokreslovala celou scenérii odvíjejících se vánočních koled a odměnou pro děti byl nově vybudovaný "Betlém" v Meditační zahradě sv. Jakuba, kam se po skončení pořadu na jevišti přesunul průvod v čele se Třemi Králi na koních. Tady na děti čekaly postavy Josefa a Marie s Ježíškem ale také živá zvířátka.
Z "Betlému" vedla cesta do kostela, kde pořad pokračoval vystoupením žáků Základní umělecké školy Antonína Dvořáka. Pan farář popřál všem lidem v kostele krásné a požehnané vánoce.

Květa Kohoutková
kveta.kohoutkova@seznam.cz

Zveřejněno 27.12.2010 v 22:03 hodin