Maleníček a stromeček

Je středa, prvního prosince a zima v Lipníku nad Bečvou se rozjela v celé své kráse.
Je středa, prvního prosince a zima v Lipníku nad Bečvou se rozjela v celé své kráse. Zpočátku nádherné padající vločky se během dne změnily v silnou vichřici.
I přes toto studené počasí je ve Středisku volného času poměrně živo. Sešly se tady děti z Maleníčku, které dnes budou vystupovat při rozsvěcování vánočního stromu na náměstí T.G.M. Je s podivem, že i Ti nejmenší, někteří i čtyřletí, přišli se svými rodiči aby předvedli své první vystoupení.
Je krátce před pátou hodinou a na náměstí začíná pořad Maleníčku nazvaný:
"Zas tu máme po roce, naše milé vánoce aneb klebetnice u vánočního stromu"

Děti oblečení do kabátků jako z Ladových obrázků, vbíhají na jeviště a i přes nepřízeň počasí dokazují, že je neodradí při vystoupení ani rozmary počasí. Rozesmáté obličeje v hledišti prozrazují, že se jim malé vystoupení povedlo a odměnou pro všechny je vřelý potlesk.
Za malou chvíli, po dalším programu, se stromeček rozsvěcuje a září tak do bílé tmy jako drahokam.
Vše se tedy podařilo a všichni, kteří byli svědkem tohoto kouzelného okamžiku se rozchází do svých domovů aby zahřáli svá promrzlá těla.

Květa Kohoutková
DFS Maleníček

Zveřejněno 03.12.2010 v 23:19 hodin